Lill Inger Reinfjell, enhetsleder helsetjenesten og Tone Molid Sommerseth, daglig ansvarlig Byparken seniorsenter holdt innlegg på høstkonferansen til  Statsforvalteren i Nordland.  De orienterte om prosessen rundt utarbeidelse av  Vefsn kommunes Rehabiliterings- og habiliteringsplan 2018 – 2022.  Planen ble vedtatt av kommunestyret i Vefsn 17. oktober 2018.

Deltakerne på konferanse  fikk høre hvordan Vefsn kommune har jobbet for å få på plass kommunens første delplan Rehabilitering og habilitering.  

De fikk også høre hvordan om hvordan planen er bygd opp, bekrivelse av tjenestene, utfordringsbildet, tiltaksplan og resultatene kommunen har oppnådd i tilknytning til planen, som:

  • Etablering av byparken seniorsenter
  • Etablering av forebyggende fysisk aktivitet – Sterk og stødig programmet som i dag har 60 deltakereLill inger og Tone på høstkonferanse.JPG
  • Etablering av helsestasjon for eldre
  • Etablering av forebyggende hjemmebesøk for alle i Vefsn kommune som fyller 78 år
  • Byparken seniorsenter som en viktig sosial møtearena for å forebygge ensomhet

Lill Inger og Tone fortalte også om arbeidet med ny rehabiliteringsplan som Vefsn kommune nå er i gang med å skrive. Dette er en delplan for det store kartleggings- og utredningsarbeidet som det arbeides med, som gjelder fremtiden helse og omsorgstjenester.

De fikk god tilbakemelding fra deltakere på konferansen. Flere tok i etterkant kontakt og ønsket å komme på besøk/ befaring til Vefsn kommune.