Du kan søke startlån hvis du er i en eller flere av disse situasjonene:

  • Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig.
  • Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital.
  • Du mottar trygd/offentlige ytelser.
  • Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld.
  • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer.
  • Du er eldre og bor i en uegnet bolig.
  • Du har nedsatt funksjonsevne og må tilpasse boligen din.

Får du lån til bolig i privat bank, kan du ikke få startlån. Er du ung i etableringsfasen eller i en situasjon hvor du kan spare får du heller ikke startlån.

Det er ikke er nødvendig med egenkapital for å få startlån. Men du må ha tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene på startlånet, ved siden av andre nødvendige utgifter. I noen tilfeller kan kommunene gi tilskudd. Tilskuddsordningen er sterkt behovsprøvd.

Les mer om startlån på Husbanken.no eller kontakt boligkontoret for ytterligere informasjon.