koronaVaksine.jpgOppdatert 12/1

Vefsn kommune startet vaksinasjonsprogrammet mot koronavirus 6. januar. En stor gruppe helsepersonell har fått opplæring, og er klar til å vaksinere både sykehjemsbeboere, helsepersonell og personer i risikogrupper og etterhvert de øvrige. Vi forventer ukentlige vaksineleveranser. Vaksinen fra Pfizer/Biontech settes i 2 doser med 3 ukers mellomrom. Du vil bli oppringt av vaksinegruppen når det er din tur til å bli vaksinert.

De første blir oppringt med tilbud om vaksinering, fredag 15, januar
Viktig at du tar tlf når vi ringer! Anropet kommer fra 75 10 10 00 (Vefsn kommunes telefonnr) 

Du kan ikke ringe tilbake til dette telenummer.

"Vaksinetelefon" 
Men fra mandag 18.januar åpner vi "Vaksinetelefon": telefonnummer 948 08 186.
Telefonen vil være betjent mandag til fredag kl 8.30-10.30.

 Hit kan du ringe om du har spørsmål som du ikke finner svar på på denne siden.

Ta også kontakt med vaksinetelefonen dersom du må flytte vaksinetimen din pga feber, eller at du er satt i karantene/isolasjon.
Vi ber deg allerede nå ta stilling til om du vil vaksineres, og oppfordrer alle som får tilbud om å takke ja. 

Frivillig og gratis!
Vaksinen er frivillig, men vi oppfordrer alle til å følge helsemyndighetenes anbefalinger om vaksinasjon. 
Vaksinen er gratis
.

Er vaksinen trygg?
Informasjon om hvem som bør ta vaksinen, og om vaksinens virkninger og bivirkninger,
finner du på folkehelseinstituttet:  Informasjon til befolkningen om koronavaksine.


Ta et valg tidlig!
Vi ber alle voksne om å bestemme seg for om de vil takke ja eller nei til vaksinen. Når vaksinegruppen tar kontakt for å tilby time, er det få dager til vaksinen ankommer, og det er viktig at alle kan gi et svar allerede ved første telefonsamtale. Det vil bli stilt kontrollspørsmål, som sikrer at det er trygt for deg å få vaksinen. 
Dersom det er usikkert om du kan få vaksinen etter kontrollspørsmålene, avklarer legene i vaksinasjonsgruppa om vaksinen er trygg for akkurat deg. 

Prioritering: når er det din tur?
Vaksinen kommer i mindre forsendelser. Vaksinasjon vil foregå i mange omganger, og det kan ta flere måneder før alle har fått tilbud om vaksine. Vaksinene prioriteres nasjonalt, i følgende rekkefølge:

  • Sykehjemsbeboere
  • Personer over 85 år, personer 75-85år, personer 65-75 år
  • Personer i risikogrupper 18-65 år
  • 20 % av hver vaksineleveranse er forbeholdt helsepersonell. For prioritering av helsepersonell benyttes et nasjonalt prioriteringsverktøy fra FHI
  • Deretter kan vaksinen bli tilgjengelig for andre, alt etter hvordan pandemien utvikler seg.Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år.  


Hvordan får du time til vaksinasjon?
​Personer som er aktuelle for vaksinasjon i ulike leveranser blir oppringt fra kommunens vaksinasjonsgruppe med tilbud om vaksinasjon, og tildeling av vaksinasjonstidspunkt. Vaksinen settes i 2 doser med 3 ukers mellomrom. Begge timene tildeles ved første kontakt fra kommunen. Ved endring i tidspunkt for vaksineleveranse kan timen bli endret på kort varsel. 

Hvordan vet kommunen at du er i risikogruppe og skal tilbys vaksine?
Kommunen tilstreber høyest mulig vaksinasjonsdekning blant personer i risikogrupper, og vil bruke flere parallelle metoder for å identifisere alle innbyggere som kan tilbys vaksine. 

​Aldersgrupper 65 år og eldre: Kommunen henter ut data fra offentlige register for personer i aldersgrupper over 65. Vi sikrer at de som ikke har blitt kontaktet av vaksinasjonsgruppa selv kan ta kontakt for time til vaksinasjon.
​Personer i risikogruppen i alderen 18-65: Kommunen samarbeider med fastlegene for å identifisere personer mellom 18-65 i nasjonalt definerte risikogrupper. Vi har også et system for å sikre at personer som bor/oppholder seg i Vefsn, som ikke kommer med på listene fra fastlegene, blir fanget opp og tilbudt vaksine. Vi vil informere befolkningen om konkrete diagnoser til prioritet, og sikrer at de som ikke har blitt kontaktet av vaksinasjonsgruppa innen en gitt tidsfrist selv kan ta kontakt for time til vaksinasjon. Det kommer mer informasjon om aktuelle sykdommer/diagnoser når det nærmer seg vaksinasjon for risikogrupper 18-65 år. 

Bør du kontakte fastegen?
Det er ikke nødvendig å kontakte fastlegen angående vaksinasjon, eller for å undersøke om man kommer med på listene. Kommunens vaksinasjonsgruppe koordinerer vaksineringen, og samarbeider med fastlegene. ​Det opprettes innen kort tid en kommunal vaksinasjonstelefon.
 
Hvor skal du møte, og hvordan kommer du deg dit?
​Vaksinasjonssted: Sykehjemsbeboere vaksineres i institusjon. Alle andre vaksineres på Betel
​Møt opp til avtalt tidspunkt
​Transport: Du kan komme til vaksinasjonslokalet med egen bil. Følg anvisninger om parkering
Vi ber pårørende om bistand til å følge de eldste aldersgruppene til vaksinasjonslokalet.
Hjemmeboende med sterkt nedsatt forflytningsevne kan vaksineres i samarbeid med hjemmetjenesten. ​

Når kan du ikke kan møte til vaksinasjon?
Gi beskjed på vaksinetelefonen om du er forhindret fra å møte. Du kan ikke møte til vaksinasjon om du har feber, er i karantene eller isolasjon. Du vil da få en ny time til vaksinasjon. Vi kan heller ikke gi vaksine til gravide. 

Hvis det går mer enn 3 uker mellom dosene
Det må gå minimum 3 uker mellom vaksinedosene. Vaksinen gir ikke mindre effekt om det går noe lengre tid før du får andre dose. 

Slipper vaksinerte å følge smitteverntiltakene i samfunnet?
Nei. Det er fortsatt usikkert hvor lenge effekten varer, og i hvilken grad vaksinene beskytter mot smittespredning.

Slipper vaksinerte å teste seg og være i karantene ved symptomer?
Nei. Det er fortsatt usikkert hvor lenge effekten varer, og i hvilken grad vaksinene beskytter mot smittespredning. Slik informasjon vil kommer etter hvert som vaksinen tas i bruk i en større del av befolkningen. 


Denne siden oppdateres fortløpende.

Nyttig informasjon om vaksine/vaksinering finner du også å folkehelseinstituettet:
Koronavaksine - informasjon til befolkningen

Koronavaksine på 1-2-3 - på ulike språk
Vaksine mot koronavirus
 

Mvh
Hege Harboe-Sjåvik
Kommuneoverlege