Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har utsatt fristen for tildeling av kommunale kompensasjonsmidler del 3. Vefsn kommune har fått tildelt en ramme på kr 3 212 000 for snarest mulig tildeling til lokalt næringsliv. 

Mål 
Målet med tilskuddet er å sette kommunene i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte til lokale virksomheter som har hatt økte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.  

 
For å være søknadsberettiget må virksomheten innfri følgende kriterier 

 • Kunne vise til økte kostnader eller tap i omsetning for året 2021 som helhet sammenlignet med 2019 som en følge av smitteverntiltak eller nedstenging i forbindelse med pandemien 
 • Registrert foretak med organisasjonsnummer, lokalisert med hovedadresse i Vefsn kommune 
 • Være arbeidsgiver for minst en ansatt (herunder enkeltpersonforetak hvor foretaket er arbeidsgiver) 
 • Spesielt prioritert i denne tildeling er serveringsbransjen (restaurant, cafè, pub, bar og lignende) 

Følgende gjelder ikke ordningen for 

 • Kommunale foretak, eller virksomheter som eies 100 prosent av Vefsn kommune 
 • Virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter pr. 31. desember 2019 

Levering av søknad 

 • Elektronisk søknad via portalen www.regionalforvaltning.no.  
 • Søk opp ordningen “Vefsn - kommunal kompensasjonsordning 2021 del 3” 
 • For søknaden skal regelverket «Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket» benyttes

Krav til dokumentasjon og økonomiske forhold 

 • Regnskap for 2021 og 2019 må som minimum legges ved søknaden. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon. Der ferdig regnskap mangler (for eksempel for desember 2021) leveres estimat. Hvis søknaden mangler dokumentasjon etter minimumskravet, kan søknaden ikke godkjennes.  
 • Har virksomheten mottatt støtte fra tidligere deler av den lokale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (del 1, 2 eller 4), kan et skjønnsmessig beløp bli trukket fra før støtte innvilges 
 • Søknader som innvilges støtte får denne avmålt iht tildelt ramme og antall virksomheter som støttes 

Søknadsfrist 

Søknadsfrist er 10. januar 2022, kl. 24:00 

Søknadsbehandling 

Spørsmål om saksbehandlingen rettes forretningsrådgiver Bent Bakkan, bent.bakkan@mon.no, telefon 92077399. 
Styret i MON fatter endelig vedtak i ekstraordinært styremøte i januar.