I de siste dagene har det vært meldt om feil i fagsystemet Visma som er integrert med nasjonalportal for bekymringsmeldinger til barnevernet

Flere kommuner har opplevd at bekymringsmeldinger har forsvunnet i systemet. I den forbindelse har vi i Vefsn og Grane (indre Helgeland barnverntjeneste) undersøkt om vi er rammet av dette

Undersøkelsen viser at alle bekymringsmeldinger er fanget opp.