For å begrense smittespredning av Covid-19 og bidra til opprettholdelse av samfunnskritiske funksjoner i kommunen, fattet kommuneoverlegen i Vefsn kommune 22.03.2020 følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd: Smittebegrensning i skoler og barnehager som holder åpent for barn av personell som utfører oppgaver av kritisk betydning for samfunnet.pdf