For å forsinke og hindre spredning av Covid-19, og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, fatter kommuneoverlegen i Vefsn kommune 22.03.2020 vedtak etter smittevernloven § 4-1 femte ledd.
Dette vedtaket erstatter tilsvarende vedtak fattet 15.03.2020.​

Vedtaket finner du her: Adm vedtak 22.03.20 - Karantenebestemmelser Vefsn kommune.pdf