Vefsn kommune v/Teknisk drift har fått en entreprenør til å sette i gang en midlertidig utbedring av fergeleiet, slik at gående kan fraktes til og fra Vikdal på en tilfredsstillende måte.
Den midlertidige frakten innbefatter ikke kjøretøy som biler og traktorer.

Utbedringen av Vikdal fergeleie vil pågå i uke 27. Målet er at den midlertidige utbedringen skal være på plass i slutten av uken (fredag), men senest i påfølgende uke. Utbedringen gjøres uansett så snart som mulig. En åpning av fergeleiet vil bli offentliggjort når jobben er ferdig.

Forprosjekt på et permanent fergeleie i Vikdalen er igangsatt.