Metrologisk institutt har sendt ut varsel om stor skogbrannfare, oransje farenivå, for ytre strøk av Helgeland og Sør-Salten.

Det er veldig tørt og det anbefales å være forsiktig ved bruk av åpen ild. Vegetasjon kan svært lett antennes og store områder kan bli berørt.

Varselet fra Metrologisk institutt: Varsom.no