Varsel for flom:  Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland
Nivå: Gult
Gyldig fra: 29.12.2019 07:00

Varsel for jordskred:  Nordland og deler av Trøndelag og Troms
Nivå: Gult
Gyldig fra: 29.12.2019 07:00