Dinern på campingen i Mosjøen søndag 25/7 kl 18-20

En person som var på dineren søndag har i ettertid fått påvist Covid-19. Vi ber andre personer som ​var på dineren på campingplassen på Kippermoen søndag 25. juli kl 18-20 om å være oppmerksom, og kontakte koronasenteret for test ved symptomer.  Dette gjelder også for vaksinerte. 

Personen var på gjennomreise, og er isolert i en annen kommune. 


Umami i Mosjøen tirsdag 27/7 kl 15-17

To personer som var på Umami kafé tirsdag har i ettertid fått påvist Covid-19. Vi ber andre personer som ​var på Umami tirsdag 27.juli kl 15-17 være oppmerksom, og kontakte koronasenteret for test ved symptomer. Dette gjelder også for vaksinerte. 

Personene var på gjennomreise, og er isolert i en annen kommune. 


Telefon koronasenteret: 41 41 33 22.