MOLDFARÅSEN VANNBEHANDLINGSANLEGG

Moldfaråsen.jpg

 

Mattilsynet har gjennomført inspeksjon på Mosjøen, Elsfjord og Sandvik vannverk. Det har vært fokus på UV-anlegg, og følgende er vurdert:

 

* Farekartlegging og farehåndtering

* Vannbehandling og hygieniske barrierer

* Kompetanse

* Trygt drikkevann.

 

Konklusjonen fra Mattilsynet er følgende:

 

Alle tre vannverkene leverer trygt drikkevann. Kompetansen er vurdert som god, og det er gode rutiner for drift av anleggene.

Mattilsynet har ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel om vedtak.