Siden endret 10.03.22


Fra uke 11 - 2022 foregår vaksineringen på helsestasjonen etter timebestilling
Epost: vaksinesenteret@vefsn.kommune.no
Telefon: 948 08 186 (tirsd og torsd 08:30-10:30)
Adresse: C.M Havigsgate 45 (Bakkengården) -  3. etasje - Se kart

Barn 5 - 11 år:
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker.
Vaksine er særlig aktuelt for:
  - barn med kroniske sykdommer
  - familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  - barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge
  - barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

12 – 15 år: 
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. 
Det anbefales at de i denne aldergruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres. Info om dette finner du ved å følge lenka til FHI nederst på denne side.

16 – 17 år: 
Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de ønsker.
Det anbefales at de i denne aldergruppen med alvorlig grunnsykdom bør vaksineres. Info om dette finner du ved å følge lenka til FHI nederst på denne side

De som har fyllt 18 år:
Kan ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker, minst 20 uker etter 2.dose.
 

Samtykke for de under 16 år
For barn og unge under 16 år, må samtykkeskjema medbringes ved oppmøte til vaksinering. Samtykkeskjema skal være underskrevet av begge foresatte, dersom begge har foreldreansvar.  
Her kan du laste ned samtykketykkeskjema
 

Har du spørsmål
Ta kontakt med vaksinetelefonen 94808186 - åpningstid tirsdag og torsdag 08:30-10:30.
Eller send e-post: vaksinesenteret@vefsn.kommune.no
 

Om vaksineringen i Vefsn kommune
Tidpunkt og annen info om vaksineringen finnes på vår vaksineside: www.vefsn.kommune.no/vaksinering


Nærmere info om vaksinering av barn og unge
Finnes på FHI sin nettside: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge