Logo USHT NordlandUSHT er en ressurs for kommunale helse- og omsorgstjenester, og er et oppdrag fra Helsedirektoratet.

Utviklingssentrene finnes i alle landets fylker, og bidrar til fag- og tjenesteutvikling, fremmer samarbeid med alle kommunene og tilbyr deltakelse i ulike aktiviteter. Vestvågøy kommune er vertskommune for USHT Nordland, mens Vefsn er satelittkommune.

Oversikt over lokale aktiviteter og nettverk legges ut på https://www.utviklingssenter.no/utviklingssentre/nordland​. 

Les mer om innhold fra utviklingssentre i hele landet på https://www.utviklingssenter.no/

Eva-Alice M. Slettevoll er avdelingsleder i Vefsn, og kan nås på e-post eva-alice.slettevoll@vefsn.kommune.no.