Kunngjøringen på Dofin: https://doffin.no/Notice/Details/2021-335429

Vi gjør oppmerksom på at leverandører av tjenester IKKE trenger å betale for å få tilgang til konkurransen i Mercell.

Høringen legges ut med høringsfrist 21.02.2021. Hensikten med høringen er å få tilbakemelding på rodeinndelingen og de kravene som er stilt.

Eventuelle innspill vil bli gjennomgått og vurdert før endelig tilbudsforespøsel publiseres så snart som mulig etter høringsfrist. Dersom noen ønsker tilgang til høringsdokumentene umiddelbart, kan Lene Øksendal eller Marit Krutå kontaktes.

Kontakt info:
lene.oksendal@vefsn.kommune.no, tlf.  971 71 311
marit.kruta@vefsn.kommune.no, tlf. 957 80 692

Endelig tilbudsforespørsel vil være en  åpen anbudskonkurranse for brøyting/snørydding av kommunale veger, plasser og kryss fra sesongen 2021/2022 og 10 år framover.

Oppdraget omfatter i hovedsak snøbrøyting på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Dersom noe virker uklart for leverandører, eller det er behov for avklaringer, ber vi om snarlig om å gi en tilbakemelding til oppdragsgiver, fortrinnsvis gjennom kommunikasjonsportalen.

Tilbudsforespørselen består av totalt 12 roder (delkontrakter).
Delkontrakt 1: Tverådalen - Eiterådalen
Delkontrakt 2: Marka - Reinfjellet
Delkontrakt 3: Lindset - Skaland
Delkontrakt 4: Fjrodvegen - Drevja - Toven
Delkontrakt 5: Granmoen, Drevja kirke og Almåsen kirkegård
Delkontrakt 6: Nord-kommunen øst
Delkontrakt 7: Nord-kommunen vest
Delkontrakt 8: Herringbotnet
Delkontrakt 9: Vestvågan + Husvika skole og vannverk
Delkontrakt 10: Ravnåmoan
Delkontrakt 11: Sørnes fergeleie
Delkontrakt 12: Vikdal fergeleie

Oppdragsgiver henviser til konkurransegrunnlaget for ytterligere informasjon om konkurransen og innholdet.​