Helsedirektoratet vil fortsette å sende ut tester hver uke og den ukentlige utkjøringen vil øke fra uke 4. Testene blir fordelt i samarbeid med statsforvalterne på grunnlag av folketall, lagerstatus og smittetrykk i den enkelte kommune.  

Helse- og omsorgsdepartementet varslet Helsedirektoratet 14. januar om at det kan komme ytterligere endringer i TISK-strategien. Endringene vil innebære betydelig økt bruk av tester – primært selvtester. Helsedirektoratet har bedt kommunene og statsforvalterne forberede seg, ved å blant annet bygge opp lagerkapasitet og opprette logistikk for utlevering av selvtester til innbyggerne.

Inntil videre gjelder følgende prioriteringer for utdeling av selvtester:

  • Nærkontakter av personer med kritiske samfunnsfunksjoner
  •  Ved symptomer:
     - Prioritere ansatte med vage symptomer i helse- og omsorgstjenesten, andre personer med kritiske samfunnsfunksjoner og barn
  •  Ved kjent smitteeksponering for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære
  •  Ved kjent smitteeksponering for øvrige nærkontakter:
    - Prioritere barn og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, eventuelt kritiske samfunnsfunksjoner som er øvrige nærkontakter.
  •  Jevnlig testing av barn, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
  •  Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.

Utdeling skjer på følgende måte:
Barn og unge i barnehage og skole med smitte, vil etter avtale få utdelt tester ved tilhørende barnehage og skole.
Ansatte i helse og omsorgstjeneste, samt personer med kritisk samfunnsfunksjoner, vil få tester utdelt etter avtale ved tilhørende arbeidssted.
Husstandsmedlemmer/tilsvarende nære til personer som har testet positiv på PCR, vil få utdelt selvtester ved koronasenteret.
 

Jevnlig testing:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing/jevnlig-testing/

Selvtest og logistikk:
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Selvtester%20og%20logistikk.pdf/_/attachment/inline/004397ba-7d11-4516-9ecf-976998c90d8c:feea341ad131881b830634da2658b0a350fe42bc/Selvtester%20og%20logistikk.pdf