Mange kommuner melder om stor etterspørsel etter hurtig- og selvtester, og at lager av slik er redusert. Dette gjelder også Vefsn kommune. Regjeringen har derfor besluttet at kommunen må gjøre en tydeligere prioritering av hvem som skal testes. Prioriteringen er slik:

 • Nærkontakter av personer med kritiske samfunnsfunksjoner i omikron-utbrudd
   
 • Ved symptomer:
  - Prioritere ansatte med vage symptomer i helse- og omsorgstjenesten, andre personer med kritiske samfunnsfunksjoner og barn
   
 • Ved kjent smitteeksponering for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære:
  - Prioritere barn
  - Prioritere ansatte i helse- og omsorgstjenesten
  - Prioritere nærkontakter ved omikronutbrudd
   
 • Ved kjent smitteeksponering for øvrige nærkontakter:
  - Prioritere barn og ansatte i helse- og omsorgstjenesten, eventuelt kritiske samfunnsfunksjoner som er øvrige nærkontakter til ikke-omikronutbrudd.
   
 • Jevnlig testing av barn, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
   
 • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
   

Forpakningene av hurtig- og selvtester kan også pakkes om slik at det ikke må deles ut like mange tester som tidligere. Regjeringen har samtidig gitt Helsedirektoratet i oppdrag å skaffe til veie flere tester umiddelbart. Utfordringen ansees derfor å løse seg i løpet av kort tid.

Lenke til regjeringens presisering av test-prioritering:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tydeligere-test-prioritering-og-strengere-karanteneregler/id2892057/?fbclid=IwAR2bz-n3slFVtOGxSu9jtPAgvW0-Wl99n7zhy55R5xn17XdmucL55Djc_1I