Hele åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Det er en trussel for både dyrelivet og oss mennesker.
Pengene fra årets aksjon skal brukes til tiltak der hvor problemene er størst.

Vi i Vefsn kommune støtter arbeidet for å bekjempe plast i havet og oppfordrer alle våre innbyggere til å gjøre det samme!
Delta på innsamlingen, delta i ringedugnaden for næringslivet, gi et bidrag som privatperson eller bedrift. Styrken i TV-aksjonen er at alle bidrag i sum bli et stort og kraftfullt bidrag.

2020.jpg
Berit Hundåla, ordfører
Rune Krutå, varaordfører

Les mer og meld deg som digital bøssebærer her: https://www.blimed.no/