Tomtefeltet B2 på Andås har ligget ute for salg i noe over ti år uten at Vefsn kommune har fått solgt det. Formannskapet i Vefsn kommune har derfor besluttet å legge ut feltet for salg til redusert pris.

21.06.2022 gjorde Vefsn formannskap følgende vedtak: 

"Vefsn kommune legger hele tomtefeltet B2 ut for salg til høystbydende over minstepris 2,5 mill. kr, budfrist 1. september og med krav om at det skal bygges minst ti boenheter på tomten."


Tomtefeltet er på ca. 4580 kvm (NB! Korrekt areal er 4580 kvm, i saksfremlegget til formannskapet er feil areal oppgitt). Feltet er regulert til konsentrert småhusbebyggelse, maksimal utnyttelsesgrad er 60 % BYA og det kan føres opp hus med inntil tre etasjer. Auksjonen gjennomføres slik:

 Formannskapets vedtak er blitt påklaget. Kommunestyret vil behandle klagesaken i møte 07.09.2022. Salget vil bli annonsert på nytt dersom kommunestyret velger å opprettholde formannskapets vedtak.

 

Tomtefelt B2 Andås

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Feltet B2 som legges ut for salg, har et areal på ca. 4580 kvm. Mindre avvik kan forekomme når tomten faktisk måles opp.