Vefsn kommune ønsker å inngå tilvisningsavtale om utleie av boliger med en eller flere boligbyggere/utleiere.
Avtalen gir Vefsn kommune rett til å tilvise boligsøkerefor leie av boligene som omfattes av avtalen.
Boligbygger/utleier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker.
Tilvisningsavtale med kommunen gir muligheter for å søke om grunnlån i Husbanken.
For nærmere informasjon om grunnlån og tilvisningsavtaler se Husbankens hjemmesider.
Boligene med tilvisningsavtale skal maksimalt utgjøre 40% av boligprosjektets totale antall boliger.
I vurdering av prosjekter vil kommunen vektlegge husleienivå, beliggenhet og tidspunkt for ferdigstillelse.
Konkurransegrunnlag med vedlegg ligger som kunngjøring på Vefsn kommunes hjemmesider.
Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter og de må selv skaffe tomt til prosjektene.
Tidsfrist: Tilbudet skal være levert til oppgitt adresse i forespørselen innen 15.09.2019
All innsendt dokumentasjon vil bli behandlet konfidensielt frem til eventuell avtale er inngått.
For å få oversendt forespørselen med vedlegg kontakt:  joakim.finsaas@vefsn.kommune.no

Eposten skal merkes: Tilvisningsbolig.

Forespørsel

Prisskjema

Kartskisse