Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilsyn

Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre barnehager med høy kvalitet. Barnehageloven pålegger kommunen som barnehagemyndighet å føre tilsyn. Kommunen skal kontrollere at lovens krav følges opp. Kommunen skal ha innsyn i hva som skjer i barnehagene. Med hjemmel i barnehagelovens § 16, kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold. Kommunen kan vedta stenging av barnehagen. I Vefsn kommune er det enhet for barnehager som gjennomfører tilsyn etter barnehageloven i samarbeid med andre parter. Tilsynsbesøk kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

Kommunens rolle som barnehagemyndighet - Veiledning, tilsyn og godkjenning