Du kan svare digitalt på tilbudet ved å logge inn på vår Visma foresattportal,  eller ved å ta kontakt med barnehagen, du har fått tilbud i.