For nærmere beskrivelse og for utlevering av konkurransedokumenter, ta kontakt med:
Innkjøpsrådgiver Joakim Haugen Finsås
Tlf: 93249509
Joakim.finsaas@vefsn.kommune.no

Tilbudsbesvarelsen må leveres via e-post.

Tilbudsfrist er satt til 21.08.2019 kl. 12.00.