Dette gjelder spesielt frivillige i Termik, frivillige i Røde Kors, de som har sydd munnbind til ansatte i sykehjem og hjemmetjenester, Mosjøen videregående skole som har produsert visir som smittevernsutstyr og alle personer som har meldt seg som disponibel arbeidskraft i tilfelle krise.

Vi vil også takke brukere, pasienter og pårørende for tålmodighet og forståelse i en særdeles krevende tid med stenging av institusjoner og bemannede omsorgsboliger, med restriksjoner i omgang med hverandre og mange smitteverntiltak på fastlegekontorene.

Engasjement og hjelpsomhet fra dere har gitt tjenesten ekstra energi i denne krevende tiden.

Så igjen - Tusen takk til dere.