Det foreligger en nasjonal anbefaling om at alle skoleelever skal ta en hurtigtest før oppstart av skolen etter juleferie. Vefsn kommune følger anbefalingen og alle elever skal derfor ta en hurtigtest mandag 3. januar. Dersom testen er negativ kan eleven møte på skolen som vanlig, dersom testen er positiv tar dere kontakt med koronasenteret. De som har en hurtigtest hjemme oppfordres til å benytte denne. De som ikke har hurtigtest hjemme kan få dette utdelt på skolen. Tidspunkt kommer på melding via sms.

Fra skolestart 4 .januar er det påbudt med munnbind på skolebussen for elever på ungdomstrinnet. Dette varer så lenge det foreligger et nasjonalt påbud om munnbind i kollektivtrafikken.

Vi minner om at alle skal holde seg hjemme dersom de ikke er friske, vaske hender ofte og teste seg ved symptomer på sykdom.
 

Trine Fåkvam
 kommunalsjef