Noen av Vefsn sine flotte ungdommer skal forske på hvordan det er å være ung i Vefsn. 😃
Tema som ungdommene skal arbeide med er psykiske helse, møteplasser, ny videregående skole, Smart by og transport.
Her blir det etterarbeid både for lokasamfunn og kommuneorganisasjon.

Heia Team Ung endring Vefsn!