IMG_20200326_143320_200x150.jpg
Foto: Lovise Aufles Valberg

Frivillige deltar på flere av tiltakene som er satt i verk i Vefsn kommune. Lovise Aufles Valberg syr munnbind.

Når noen spør, er det greit å gjøre noe, sier Lovise Aufles Valberg, som syr en god del og gjerne vil bidra.

På kort tid har 20 personer som er glade i å sy meldt seg for å lage munnbind på oppdrag fra Vefsn kommune.
Nesten 100 personer er direkte involvert i de forskjellige oppgavene som det er bedt om hjelp til.

 

Mange vil gjerne hjelpe.
Noen sier at de sitter hjemme og føler seg unyttige. Det er ingen god følelse, sier Anne-Marit Almås Marken, enhetsleder for folkehelse i Vefsn.
Kommunen har flere tiltak som involverer frivillige, og sying av munnbind er ett av dem. Marken understreker at disse munnbindene ikke erstatter medisinsk materiell fullt ut, og at det ikke skal brukes av helsepersonell som behandler alvorlig syke. Men det kan brukes i andre pasientmøter, og det kommer godt med, særlig når en er pålagt å spare på spesialutstyr.

 

Vefsn Røde Kors har påtatt seg ansvaret for utlevering av medisiner i samarbeid med apotekene. Bestilling og betaling ordnes av apotekene og frivillige fra Røde Kors henter pakken på apoteket og bringer den hjem til mottakeren. Dette gjelder dem som ikke kan hente selv og ikke har pårørende eller andre som kan hjelpe.

 

Frivillige fra Termik og Mosjøen sanitetsforening er telefonvakter på Frivilligsentralen, nå Koronasenteret, der de tar imot henvendelser om hjemkjøring av varer fra butikkene. Frivillige uavhengig av organisasjon har meldt seg for å gjøre denne jobben.

 

En del velforeninger, grendelag, vennegrupper og enkeltpersoner er i gang med å kjøre opp skuterløyper for at det skal være mulig å komme seg ut på tur. Foreløpig er det kjørt løyper i Hjartåsen, Dolstadåsen og Drevvatn-området. De andre kjente turløypene kjøres på vanlig måte.

Det er viktig at folk kommer seg ut på tur, både på ski og til fots, sier Marken.

Husk bare på retningslinjene som er gitt om å holde avstand, oppfordrer hun.

 

Spørsmål? Send epost: frivillig@vefsn.kommune.no

 

 

Mvh

Kristin Hurthi

Beredskapskoordinator

Vefsn kommune