Saksbehandling knyttet til ulovligheter skal dekkes med et særskilt gebyr på kr. 6.500. Ulovlige forhold som rettes opp umiddelbart etter forhåndsvarselet, skal kun belastes med 50 % av fullt gebyr. Innbyggerne i Vefsn kommune gis anledning til å omsøke eventuelle avvik innen 31.12.2019, uten at dette vil bli gebyrbelagt som en overtredelse. Dette gjelder tiltak utført før vedtaksdato av denne saken. Vi oppfordrer alle i kommunen som har avvik knyttet til sin eiendom om å rette opp dette innen fristen.

Strategiplanen kan lastes ned her

-Bygningssjefen