Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt ut farevarsel grad 4 for snøskred på Helgeland og vurderer skredfaren som økende. Situasjonen følges tett i samarbeid med Vefsn kommune

Skredfare MArsøra og Helgelandstrappa_600x450.jpg

Julie Moum fra teknisk drift i Vefsn kommune med skiltet om turmulighetene i fjellet og advarselen om rasfare. All ferdsel skjer på eget ansvar.
Fotograf: Asbjørg Sande 


Publikum bes om holde seg unna nærturmålene som vil bli berørt hvis det skulle gå større ras i Øyfjellet. De siste dagene er det observert store snøskavler utover kanten av fjellet, og det er gått flere mindre ras flere steder, også i Skaret. Det siste raset ble observert tirsdag formiddag.

Skredutsatte områder er blant annet turveien til Marsøra og Helgelandstrappa. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges Geotekniske Institutt (NGI) har gått gjennom fotodokumentasjon av fjellsiden både mandag og tirsdag, og vurderer skredfaren som økende med mulighet for utløsning av mindre våte overflateskred. En kan heller ikke utelukke utløsning av relativt store dypere våte snøskred som kan nå ned til fjorden.
Hastigheten på slike våte snøskred er begrenset og vil trolig ikke gi opphav til skredvind som kan krysse fjorden.

De siste fem døgn er det mål 32 mm nedbør på Mosjøen lufthavn. Nedbøren har kommet som snø i toppen av fjellsiden. Værprognosene indikere mer nedbør, 25-40 mm og sterk vind (liten storm) fra sørvest tirsdag ettermiddag og onsdag morgen med mulighet for ytterligere pålagring av snø i utløsningsområdene.

 Vefsn kommune fortsetter med jevnlige observasjoner av fjellsida. Nye skred vil kreve nye vurderinger av skredfaren, og det er avtalt oppfølgingsmøte med NVE og NGI onsdag formiddag.

 

Varsel for Helgeland
Nivå: 4 - stor snøskredfare
Gyldig fra: 08.04.2020 00:00

Se snøskredvarsler for hele landet