Hvem ordningen gjelder for

Bedrifter og næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for eller gir støtte til næringsutvikling. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges.

 

 

Hva som vektlegges i søknaden

a) Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b) Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

 


Formål

Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommunen i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

 


Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Tilskuddet gis i henhold til regler for offentlig støtte.

 


Hvordan søke?

Søknad sendes inn på regionalforvalting.no

  • Gjør ditt valg til venstre under «Pålogging» eller «Registrering»
  • Velg «Opprett ny søknad»
  • Velg støtteordning: Vefsn kommune – ekstraordinært næringsfond Covid-19
  • Velg fylke: Nordland Fylke
  • Skriv tittel på søknaden. F.eks: "Søknad om støtte til [firmanavn]"
  • Klikk «Opprett søknad»
  • Fyll inn informasjonen som etterspørres i fanene, kortfattet og enkelt forklart

 

Annen informasjon

Søknadsfrist er satt til 30. oktober 2020.

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Utbetaling kan likevel delvis gjøres etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.

 

Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.