Som følge av disse skadene vurderes det av Vefsn kommune, (Teknisk drift) i samråd med Bilfinger og Boreal (skipper på Hårek ferge) at videre anløp ikke anbefales. Fergeleie stenges derfor inntil videre fra mandag 22. Juni 2020.

Les rapporten fra Bilfinger AS