Leirskredet som gikk i Drevja 14.mai er blitt holdt under oppsikt av både NVE og Vefsn kommune.

De første dagene var det befaring der 4 ganger i døgnet, dette er etter hvert trappet ned. I forbindelse med befaringene blir raset og utviklingen fotodokumentert.

NVE og kommunen har også hatt flere møter om raset.

Elva Drevja har gravd seg en større passasje i skredmassene, det har ikke vært unaturlig graving på østsiden av elvebredden. Raskanten har også skallet av noe, dette er en forventet utvikling.

I forbindelse med forventet vårflom vil kommunen følge utviklingen nøye og se om rasmassene som ligger i elva vil føre til større oppstuving av vannmassene enn normalt.

Geologene anser ikke at det skredet som har gått har endret status til områdene rundt mht fare eller usikkerhet.