Det er så langt tatt 12193 tester i Vefsn. Det er siste to uker påvist 2 nye tilfeller av covid 19 ved Koronasenteret i Vefsn. Disse er i isolasjon. Alle deres nærkontakter har testet negativt på dag 7 etter siste kontakt og er nå ute av smittekarantene. Det er da til sammen påvist 33 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet. 

Vedr. vaksinering så er det til nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 14128 doser. Dvs at pr i dag er 5809 personer ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 2510 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 63 % av kommunens totale befolkning, eller ca 81 % av befolkningen over 18 år, har fått en eller to doser. For å oppnå den ønskede vaksinasjonsdekning på 90 % av befolkningen over 18 år, så mangler vi ennå ca 1000 personer.

Vi vil oppfordre de som ennå ikke har registrert seg i vaksinekøen om å gjøre dette på https://www.vefsn.kommune.no/vaksinekoe.

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186. Begge er oppe hverdager i tiden 08.30 – 10.30.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid -19