Vi har så langt tatt 5719 tester i Mosjøen. Vi har til sammen hatt 9 positive tilfeller. Vedkommende som var registrert smittet ved forrige oppdatering er nå ferdig med isolasjonen ihht vanlige retningslinjer. Vi har da pr i dag ingen registrerte tilfeller av covid 19 i Vefsn. Den siste som var i karantene ved forrige oppdatering har sin siste dag i karantene i dag. 

Vaksineringen skal etter planen starte opp neste uke, men vi har i skrivende stund ennå ikke fått bekreftet eksakt leveringsdato av vaksinen. Alt forbruksmateriell som brukes ifbm vaksineringer er imidlertid mottatt. Det meste av logistikken er på plass, men det måtte gjøres en justering i dag pga at FHI i dag har gått ut med endring av prioriteringsrekkefølgen for helsepersonell. Dette innebærer at 20 % av dosene som kommer skal brukes til helsepersonell, parallelt med vaksinering av sykehjemsbeboere og de som er prioritert på bakgrunn av aldersgrupper. Vi har i dag med utgangspunkt i retningslinjer fra FHI laget prioriteringslister mellom forskjellige grupper av helsepersonell. Vi har også fått klarsignal om å bruke inntil 7 doser fra hvert hetteglass, mot de 5 doser pr glass som vi tidligere har fått beskjed om.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Alle som har vært på reise i områder med utbrudd ønsker vi også å teste. Vi har god kapasitet slik at også personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing. Hvis vi skulle få veldig stor pågang må vi prioritere de med symptomer først. 

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vi har åpent lørdag 2. januar, og fra neste uke er det vanlige åpningstider på hverdager. Telefonen er bemannet i tiden 08.30 – 10.30.

Med ønske til alle om et godt og forhåpentligvis snart koronafritt nytt år!

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19