Det er til nå tatt 2834 tester i Vefsn. Dette inkluderer testene som er tatt på koronasenteret, innlagte på sykehjemsavdelingene og ansatte ved sykehuset. Totalt har 3 har vært positive.
Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.
 
Vi avslutter inntil videre med testing lørdag og søndag, da pågangen i helgene har vært liten, men ved behov vil dette bli tatt opp igjen senere.
 
Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19