Det er til nå tatt 383 tester i Vefsn. 373 er negative, og 1 er positiv. 9 svar mangler.

Siden i går er det registrert 43 nye tilfeller i Norge.  Det er ikke registrert noen nye tilfelle i Nordland. Dette er tredje døgnet på rad at det ikke er registrert nye tilfeller i Nordland. I Trøndelag er det registrert 5 nytt tilfeller, og alle er i Trondheim. I Troms og Finnmark er det registrert 3 nye tilfeller, alle er i Tromsø. Det kan videre nevnes at det siste døgn kun er registrert 10 nye tilfeller i Oslo, som er det laveste antallet nysmittede pr døgn i Oslo siden epidemien startet i Oslo.

Vi har åpnet for testing av alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, uavhengig av evt risikofaktorer.  Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er
41 41 33 22.

Fra 7. mai er det åpnet opp for at det kan avholdes arrangementer for opp til 50 personer på offentlig sted så sant vanlige smitteverntiltak er ivaretatt.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19