Det er i dag tatt 18 nye prøver ved Koronasenteret. Totalt har vi da tatt 245 tester.
Vi venter fremdeles på de utestående 5 testresultatene fra 27. mars.  Så status er fremdeles at vi har 222 negative svar.

Den nasjonale dagrapporten viser at det siste døgn er registrert 124 nye tilfeller i Norge.
I Nordland er det til nå registrert 48 smittede, dvs. 2 nye siden forrige oppdatering i går.
T.o.m. i går har drøyt 87000 personer så langt blitt testet i Norge.

FHI har lagt ut en rapport om sammenheng mellom alder, andre sykdommer og sykdomsalvorlighet. 
Se https://www.fhi.no/publ/2020/covid-19-sammenheng-mellom-alder-komorbiditet-og-sykdomsalvorlighet/

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19