Det er til nå tatt 1057 tester i Vefsn. 1041 er negative, og 1 er positiv. 15 svar mangler.

I forrige uke ble det registrert 94 nye tilfeller i Norge. I Nordland er det til sammen påvist 130 tilfeller siden utbruddet startet.

Som det går fram av det pågående utbruddet i Moss, så er vi ikke ferdige med dette.
Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19