Ingen nye smittetilfeller
Og det betyr nok da at den ene personen fra Vefsn som testet positivt etter å ha reist til en annen kommune ikke ser ut til å få ytterligere konsekvenser hos oss.

Testing personer som utelukkende testes for attest for innreise til annet land
Vi er startet med ordningen hvor covid-19-tester av personer som utelukkende trenger test for å få attest for innreise i et annet land nå tas ved Frisk3 Bedriftshelsetjeneste. Prøver som tas på dette grunnlaget må betales da disse analysene ikke lenger gjøres vederlagsfritt ved laboratoriet.  For nærmere opplysninger se https://frisk3.no/news/2020/ny-tjeneste-hos-frisk3.

Prøver som tas på grunnlag av symptomer, smittesporing, nasjonale karantenebestemmelser eller andre indikasjoner som er nedfelt i nasjonale retningslinjer tas som før uten kostnader ved Koronasenteret i Vefsn.

Vaksinering
Forrige uke ble satt 176 første doser og 610 andre doser.

Det er sendt ut invitasjon til alle til og med gruppe 8 (55-64 år), og til ca halvparten i gruppe 9 (45-54 år).
Vi regner med at vi får sendt ut invitasjon til alle i gruppe 9, og får begynt på gruppe 10 (18-24 og 40-44 år) i slutten av denne uka (uke 26)

Vi oppfordrer dere som ikke er registrert dere i vaksinekø, om å gjøre det:  https://www.vefsn.kommune.no/vaksinekoe.

Koronatelefonen har nummer 41413322. Vaksinetelefonen har nummer 94808186. Begge er oppe hverdager i tiden 08.30–10.30.