Det er til nå tatt 374 tester i Vefsn. 368 er negative, og 1 er positiv. 5 svar mangler.

Siden i går er det registrert 62 nye tilfeller i Norge.  Det er ikke registrert noen nye tilfelle i Nordland. I Trøndelag er det registrert 1 nytt tilfelle, og det er i Trondheim. I Troms og Finnmark er det registrert 3 nye tilfeller, alle er i Tromsø.

Det nasjonale smittetallet var i går 0,68.

Vi har i dag opphevet de lokale karantenebestemmelsene for Vefsn. Dette innebærer at reisende fra Oslo og Viken ikke lenger må være i karantene. Smitteforekomsten i Oslo og Viken er nå så lave at det ikke lenger er behov for å opprettholde karantenebestemmelsen. De nasjonale bestemmelsene er de samme som før.

Vi har nå åpnet for testing av alle med symptomer på akutt luftveisinfeksjon, uavhengig av evt risikofaktorer. 
Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.
 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19