Vi har ikke mottatt flere nye svar på tester siste døgn. Dvs at at vi fremdeles har tatt 227, og vi har mottatt 222 negative svar.

Den nasjonale dagrapporten viser at det siste døgn er registrert 257 nye tilfeller i Norge. Dvs at antallet nye tilfeller holder seg nokså jevnt pr døgn. I Nordland er det til nå registrert 46 smittede, dvs 4 nye siden forrige oppdatering i går.  Av alle som testes innenfor Helse Nord er ca 1,8 % av testene positive og ca 98 % negative. Helse Sør-øst har høyest andel postive tester med 5,8 %.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19