Det er til nå tatt 3369 tester i Vefsn. Dette inkluderer testene som er tatt på koronasenteret, samt eksterne prøvetakere i Vefsn. Totalt har 3 har vært positive.

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei. Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

Det bes om at befolkningen forholder seg til de nylig innskjerpede bestemmelsene og anbefalingene mhp covid 19.

Se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-innstramminger/id2776995/


Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19