Det er til nå tatt 369 tester i Vefsn. 362 er negative, og 1 er positiv. 6 svar mangler.

Siden i går er det registrert 72 nye tilfeller i Norge.  Det er registrert 1 nytt tilfelle i Nordland, og det er i Bodø. I Trøndelag er det registrert 12 nye tilfeller i perioden, 1 i Trondheim og 1 i Malvik. I Troms og Finnmark er det registrert 2 nye tilfeller, 1 i Tromsø og 1 i Målselv

Onsdag 29.04.20 oppheves de lokale karantenebestemmelsene for Vefsn. Dette innebærer at reisende fra Oslo og Viken ikke lenger må være i karantene. Smitteforekomsten i Oslo og Viken er nå så lave at det ikke lenger er behov for å opprettholde karantenebestemmelsen. De nasjonale bestemmelsene er de samme som før.

Da vi ser ut til å ha god tilgang på testkit, så åpner vi nå for testing av personer med akutt luftveisinfeksjon som ikke tilhører noen av de 6 prioriterte gruppene. Hvis det på et senere tidspunkt skulle bli mangel på testkit, så kan vi bli nødt til å stramme dette inn igjen.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19