Vi har så langt tatt 7073 tester i Mosjøen. Vi har til sammen hatt 17 positive tilfeller. Pr i dag er det ikke noen registrert tilfeller i Vefsn. Ingen personer er i isolasjon, og ingen er i karantene.

Vi har i går og i dag gjennomført fjerde runde med vaksinering. 65 personer har fått 2 doser. 296 personer har fått 1 dose. Vi er ennå ikke ferdig med vaksinering av befolkningen over 85 år, så vi fortsetter med dem neste uke. I tillegg går som før 20 % av dosene til helsepersonell i henhold til prioriteringsliste fra FHI.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Spesielt er vi interessert i å teste alle som har vært på besøk i noen av de 10 østlandskommunene hvor det er utbrudd av mutert virus selv om de ikke har symptomer. Disse ønsker vi å teste både ved hjemkomst og på dag 7 etter hjemkomst. Vi har god kapasitet slik at også andre  personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing.

Koronatelefonen har nummer 41413322.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19