Vi har til nå testet 227 personer i regi av kommunehelsetjenesten i Vefsn.
Vi har til nå mottatt 217 svar, og alle er negative, dvs. ikke påvist virus.
Pga lite antall tester de siste dagene vil vi neste uke konsentrere all testing til formiddagen. Ved økende testbehov vil dette bli endret. 
Koronatelefonen holdes fortsatt åpen fra 8.00 – 15.30 hver dag.

Den nasjonale dagrapporten viser at det siste døgn er registrert 425 nye tilfeller i Norge. I Nordland er det til nå registrert 36 smittede.
Målt i totalt antall tilfeller pr 100 000 innbygger ligger vi fremdeles langt under resten av landet.  Det er til sammen registrert 14 dødsfall i Norge så langt.
Gjennomsnittsalder for de døde er 84 år (min. 69 år – max. 94 år).
 

FHI har i dag lagt ut informasjon om at de er i ferd med å utvikle en smitte-app for smart-telefoner, som vil kunne gi en mye mer effektiv informasjon om smitteveier.
Se https://www.fhi.no/nyheter/2020/utvikler-app-for-smitteoppsporing/

Lignende metodikk har vist seg svært effektiv i smitteoppsporing og bremsing av smittekurven i Sør-Korea.

 

Øyvind Rømo

Smittevernlege ifbm covid -19