Det er til nå tatt 1881 tester i Vefsn.
Dette inkluderer testene som er tatt på koronasenteret, innlagte på sykehjemsavdelingene og ansatte ved sykehuset. I løpet av de siste 10 dager er det tatt 565 tester.
Totalt har 3 har vært positive. Den første var det tilfellet vi fant i mars. De to som ble påvist sist uke er ennå i isolat, men er nå i fin form. Varigheten av isolasjonen avgjøres i henhold til Folkehelseinstituttets retningslinjer. Det ser da ut til at vi har klart å unngå en spredning av nye tilfeller etter at disse to ble påvist hhv 17.08 og 19.08.

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei.
Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.