Det er til nå tatt 510 tester i Vefsn. 490 er negative, og 2 er positive. 18 svar mangler. Alle prøverne som ble tatt av de som ble definert som nærkontakter til vedkommende som testet positivt 20.05.20  var negative.

Siden i går er det registrert 6 nye tilfeller i Norge.  Alle disse er registrert i Oslo. FHI publiserer ikke lenger tall på kommunenivå, kun fylkesnivå. Totalt er det siden starten av utbruddet registrert 121 tilfeller i Nordland.

Vi vil be om at så mange som mulig som får luftveisinfeksjoner eller mister smak- og/eller luktesans blir testet, uavhengig av om man tilhører en risikogruppe eller ei. Telefonnummeret til koronasenteret som foretar testingen i Vefsn er 41 41 33 22.

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19