Vi har til nå testet 223 personer i regi av kommunehelsetjenesten i Vefsn. Vi har til nå mottatt 211 svar, og alle er negative, dvs. ikke påvist virus.

Koronasenteret har til nå behandlet ca. 390 telefonhenvendelser siden oppstart.

Det er i løpet av siste døgn registrert 240 nye tilfeller. Det er fremdeles Oslo og Viken som dominerer. I Nordland er det til nå registrert 29 tilfeller. Så langt er det registrert 14 dødsfall i Norge, gjennomsnittsalder for disse var 83 år.

 

FHI har i dag lagt ut en oppdatert versjon av «Råd og informasjon til befolkningen.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/

 

Øyvind Rømo
Smittevernlege ifbm covid -19