Vi har så langt tatt 7770 tester i Mosjøen. Vi er fremdeles i en meget gunstig situasjon i Vefsn. Ingen nye tilfeller siste uke, så vi har fremdeles hatt kun 17 positive tilfeller siden pandemien startet. Pr i dag er det da ikke noen registrerte tilfeller i Vefsn. Ingen personer er i isolasjon, og ingen er i karantene. Men vi er fremdeles på vakt da vi vet at risikoen for at det kan dukke opp personer med muterte virus absolutt er til stede. Hvis det skjer, kan vi raskt få et større utbrudd.

Vi har denne uka gjennomført åttende runde med vaksinering. Det er til sammen satt 1443 doser. 488 personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 477 personer har fått 1 dose. Denne uka fikk vi tilsendt både vaksiner fra Astra Zeneca og Pfizer Biontech. Disse ble fordelt på de forskjellige gruppene etter føringer fra FHI.

Grunnen til at våre tall er forskjellig fra det man kan se i forskjellige avisers oversikt, er at vi opererer med de doser som faktisk er satt i Vefsn, mens avisoversiktene baserer seg på FHI sine tall og teller også personer som er folkeregistrert i Vefsn, men som har fått vaksine et annet sted i landet.

Vi ønsker fremdeles at alle som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon eller får svekkelse av smak- og/eller luktesans tar kontakt med Koronasenteret for å bli testet. Spesielt er vi interessert i å teste alle som har vært på besøk i kommuner med utbrudd av mutert virus selv om de ikke har symptomer. Disse ønsker vi å teste både ved hjemkomst og på dag 7 etter hjemkomst. Vi har god kapasitet slik at også andre personer som ønsker å bli testet uten at de har noen konkret mistanke om at de er blitt smittet kan kontakte oss for testing.

Koronatelefonen har nummer 41413322.


Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid -19