Vi har så langt tatt 8932 tester i Mosjøen. Som kjent fikk påviste vi et positivt tilfelle i går, så da er det til sammen påvist 18 positive tilfeller i Vefsn siden pandemien startet. Vedkommende er i isolasjon i egen hjemkommune. Vi har i dag til sammen 10 personer i smittekarantene i Vefsn. 8 av dem er nærkontakter til gårdagens påviste tilfelle, og 2 er nærkontakter til et annet tilfelle i en annen kommune.

Vi har denne uka gjennomført tolvte runde med vaksinering. Det er nå til sammen i Vefsn kommune og ved Helgelandssykehuset Mosjøen satt 2593 doser.  Denne uka er det i hovedsak blitt satt dose nr. 2.  1101  personer er ferdigvaksinert og har fått 2 doser, og 391 personer har fått 1 dose. Dvs at ca 11,2 % av kommunens befolkning har fått en eller to doser. Pga at bruken av Astra Zeneca-vaksinen inntil videre er stoppet, så har vi også denne uka kun vaksinert med Pfizer Biontech-vaksinen. Vi regner med at vi neste uke stort sett blir ferdig med førstegangsvaksineringen av personer i aldersgruppa 75 – 85 år, og vil deretter starte med de som ihht FHI sine prioriteringer tilhører gruppene med ekstra høy risiko over 16 år (ca 165 personer), før vi begynner på aldersgruppa 65 – 75 år. Pga Astra Zeneca-problematikken har vi inntil videre stoppet vaksineringen av helsepersonell som ennå ikke er vaksinert.

På tross av at vi har økende smittetall i Norge, så ser dette ikke ut til å affisere de gruppene som er vaksinert. Dette tolkes dit hen at vi får den ønskede effekt ut av vaksineringen, og smått om senn begynner å se lyset i enden av tunnelen. Dette er også i tråd med den positive utviklingen man ser i de landene som har kommet lengst i vaksineringen av egen befolkning.

Vi har lagt ut link for forhåndsregistrering av vaksinering. Vi oppfordrer flest mulig til å registrere seg her.

Koronatelefonen har nummer 41413322.

 

Øyvind Rømo
smittevernlege ifbm covid-19